Ja sistēmas lietošanas gaitā rodas neskaidrības, lietotājam jārīkojas sekojoši:

  1. Jāpārliecinās, vai darbības ir izpildītas pareizi, atbilstoši lietotāja dokumentācijas aprakstam;
  2. Jāinformē savs sistēmas administrators par problēmu un jāpārliecinās, ka sistēmas iestatījumi un lietotāja piekļuves tiesības ir atbilstošas nepieciešamo darbību veikšanai;
  3. Ja sistēmas administrators nevar novērst radušos problēmu, jāzvana uz EDUS klientu atbalsta tālruni 67074789 un jāinformē par to klientu atbalsta speciālists. Bezmaksas tehniskā palīdzība pa tālruni ir pieejama atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.
  4. Ja problēma ir saistīta ar interneta pieslēgumu vai servera darbību, jāinformē savs IT administrators.

Tehniskā atbalsta dienests: +37167074789
E-pasts: edus@csystems.lv