Dokumentu nodošana glabāšanai Latvijas Nacionālajam arhīvam

""

Arhīva modulis ir paredzēts, lai nodrošināt iespēju iestādēm, kas izmanto ikdienā EDUS, pēc nepieciešamības veikt gan elektronisko dokumentu nodošanu valsts glabāšanai, gan dokumentu atlasi iznicināšanai.

Arhīva moduļa funkcionalitāte paredz iespēju sagatavot, atlasīt, aktualizēt un eksportēt aprakstīšanas shēmu, fondu/apakšfondu aprakstus, uzskaites sarakstus, dokumentu reģistru XML formātā kopā ar visiem dokumentiem, pieņemšanas-nodošanas un iznicināšanas aktus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un Latvijas Nacionālā arhīva prasībām.

Par pamatu funkcionalitātes izstrādāšanai tika ņemti 2012.gada 6.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un 2012.gada 6.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.749 “Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā”.

Audio-Video protokolēšanas rīks

AV rīks piedāvā mūsdienīgu elektronisko sēžu un sarunu protokolēšanu. AV rīks taupa uzņēmuma līdzekļus un galvenais, darbinieku laiku veidojot un rediģējot protokolus. Ierakstus var veidot tiešsaistē vai augšuplādēt pēc ieraksta veikšanas. Augšuplādēt var arī attālinātu sēžu ierakstus. Audio un video protokolēšana ir ērta gan lielām, gan mazām sēdēm.

                       

Ar šī rīka palīdzību:

  • samazinās patērētais laiks protokolēšanā;
  • samazinās darbs ar papīra dokumentiem;
  • uzlabosies protokolu precizitāte;
  • pazūd iespēja protokolus nozaudēt vai aizmirst;
  • nav nepieciešamības pavairot protokolus neskaitāmos eksemplāros;
  • maksimāli automatizējot protokolēšanas procesu, no integrētās sistēmas automātiski ielasa dalībnieku saraksts un citi metadatu lauki.

Protokolēšanas rīks EDUS sistēmā ir integrēts ar sēžu moduli. Vairāk informācijas par moduļa darbību, var atrast palīdzības rokasgrāmatā. Uz jautājumiem par sēžu moduli un AV protokolēšanas rīku, atbildēs draudzīgā EDUS komanda. 

Jaunās Darba plūsmas

Atnākot pavasarim, EDUS sistēma pieejamas jaunās Darba plūsmas. 

Starpība ir iespaidīga- lietotāji var veidot sarežģītākas shēmas un novirzīt plūsmu pēc elementa iznākuma. 

Lietotāji var izveidot plūsmu, kurā jāizpildās noteiktam elementu skaitam, lai tā turpinātos.

Vairāk par jaunajām darba plūsmām, to funkcionalitāti un uzstādīšanu lasiet sistēmas virtuālajā rokasgrāmatā, vai sazinoties ar EDUS klientu atbalstu.